Припрема за компримиран воздух како едно од најзначајните компоненти во еден процес на работа.Составен е од три основни елементи:

-Филтер за воздух( има три типа на филтрација зависно од потребата)

-Регулатор за притисок

-Пневматски лубрикатор ( кој овозможува соодветно намастување на компримираниот воздух )

Исто така и во нашата програма има и магистрални филтри, сушачи на воздух итн.

Брзи спојки-фитинзи

Во нашата програма има голем избор на различни типови и видови на брзи спојки, односно освен по формата се разликуваат и по матријалот од кој се направени и нивната намена во ралични средини.Програмата SMC може да ви понуди фитинзи изработени од :

-технопластика наменети до 60 степени

-метал наменети до 150 степени

-нерѓосувачки челик ( inox ) SUS 316, наменети до 150 степени

-И други типови како што се : антистатички, огноотпорни, со неповратен вентил итн.

Како дел од нашиот асортиман исто така имаме и :

-пневматски полиуретански црева ( спирални, најлонски, хемиски отпорни итн.)

-пиштол на воздух

-регулатори на проток

-Акцесоари ( секач за црево, алатка за одстранување на фитинг од црево итн)

Од типови на вентили има голем избор на елктромагнетни, пневматски управувани, рачни вентили, процесни вентили итн.

Исто така и во нашата програма има и различни типови и виодов на цилиндри, компактни, профилни, кружни, ротациски, грипери , лигачка маса итн.

За големиот дел нашата програма, можете да погледнете на веб страната www.smc.eu.