• Погони со навојно вретено

Погони со навојно вретено – компактно изведени со висока крутост на конструкцијата и точност при нагодување поради сверичното водење, задвижувани од Servo мотор.

Leave a Reply