• Погони со ребраст ремен

Погони со ребраст ремен – без потреба од програмирање, во 4 типови на водење, едноставно затегнување на погонскиот ремен, контролер заедно или одделно од погонот.

Leave a Reply