• Погон со запченик и летва

Погон со запченик и летва – со зголемени димензии на вратилото и лежиштето, флексибилна мотажа, со минимален зазор меѓу запчестиот пренос.

Leave a Reply