• Специјални изведби

Специјални изведби – Цилиндри без клипница, со механичка сопирачка, цилиндри со два клипа за двојна сила со 40% помала широчина и 30% помала должина. Прецизни и мерни цилиндри, стоп и стезни цилиндри, цилиндри за мали брзини, цилиндри од нерѓосувачки челик за Хасап стандарди како и тродимензионални транспортни системи.

Leave a Reply