2.4 Блокирачки и проточни вентили

Блокирачки и проточни вентили – пригушно неповратни вентили со 360о вртлив приклучок за монтажа на цилиндри, распоредници и црева. Во пластични и метални куќишта со фино подесување, 8-10 круга во стандардна изведба, и суперфино подесување дури до 20 круга. Вентили за заштеда на енергија до 40% смалена потрошувачка на воздух. Неповратни вентили, логички кола (“И”, “ИЛИ”), оптички покажувачи пневматски управувани.

Leave a Reply