2.3 Рачно / Механичко активирани

Рачно / Механичко активирани – 5/3, 5/2, 4/3, 4/2, 3/2, 2/2 распоредници. Компактни и вентили во микроизведба со различни типови на механичка активација, моностабилни и бистабилни за притисови од -0,1 до 1МPa.

Leave a Reply