2.2 Пневматски распоредници

Пневматски распоредници – 5/3, 5/2, 3/2, 2/2 моностабилни и двострано активирани со 50, 100, 200 милиони циклуси на работа.

Leave a Reply