2.1 Електромагнетни распоредници за разни флуиди

Електромагнетни распоредници за разни флуиди – моностабилни, бистабилни, 5/3, 5/2, 3/2, 2/2 итн. Миниатурни и стандардни, со мала конзумирана моќ од 0,1W. Стандардно гарантирани 50 милиони циклуси на работа, за посебни вентили и до 200 милиони циклуси. Време на реакција од 5ms. Стандардни со брзи спојки, за монтажа на шини или блок. Вентили за воздух, вода, пара, масло и други хемикалии.

Leave a Reply