Стандардни

Стандардни – Фитинзи со висок квалитет во најразлични форми и димензии, изработени од композит полимер (полипропилен – полибутилен теревтелат) за вакуум и притисок, предвидени за воздух или вода до 60 оC.

Leave a Reply