Манометри

Манометри – Аналогни манометри со стандардна скала на прикажување, баждарена во МPa со класа точност G27: класа 5, G36 и G46 класа 3. Манометри со компактен изглед, специјално изработени да се вклопат во обликот на подготвителните групи. Дигитални манометри изведени во компактно куќиште, осветлен екран, со можност за подесување на нулата и баждарење спред мерниот опсег. Автоматско исклучување за заштеда на енергија со можност за избор на разни мерни димензии.

Leave a Reply