Лубрикатори

Лубрикатори – прецизно регулирана лубрикација преку кружен потенциометар изработен од проѕирна пластика за подобра видливост на капките од улје.  (Улје кое се препорачува според ISO VG32 стандардите).

Leave a Reply