Регулатори

Регулатори – за протоци од 90 Nl/min до 9000 Nl/min при регулација на притисоци од 0,02 до 0,2MPa и во специјална изведба до 2.0MPa и висикопритисни регулатори до 5MPa.

Leave a Reply