Филтри

Филтри – Стандардна филтрација од 5(ми)m (2,10,20,40,70 и 100 (ми) m како опција) со рачен или автоматски испуст на кондензат, со едноставна и брза замена на филтерскиот елемент. Филтри со микрофилтрација од 0,3 (ми)m со 99,9% степен на одвојување на улје и субмикрофилтрација од 0,01 (ми)m со 99,99% степен на одвојување на улје.

Leave a Reply