7031


Брзина:

- Брзина на производната линија (макс.): 300 m / min *

- Брзина на обележување (макс.): 1000 карактери во секунда

Поле на печатење и фокусно растојание (mm): леќа 105 х 105 / ф.р. 150

Карактеристики на натписот:

- Број на редови: без ограничување

- Висина на симболите: 1 до 100 mm

- Логоа, графики, едно-и дводимензионални баркодови (Datamatrix)

- Сет од векторски фонтови TrueType фонтови, продолжени симболи

- Специфични фонтови за фини материјали

Интерфејс:

- 12 “WYSIWYG touch screen екран во боја

- QWERTY или AZERTY виртуелна тастатура

- Навигација со икони за брз пристап, вкл. Датотека за оn line помош

- Големина на вградената меморија – 256 MB

Размена на податоци:

- Полнење и симнување на пораки преку USB Flash Drive

- Ажурирање на софтверот преку Coompact Flash card

- RS-233/422 конекција, Ethernet интерфејс, операторско влезно-излезен уред со 10 влеза и 16 излеза

Заштита од прав и влага: IP54

Потреба од компримиран воздух: Не

Дополнителни можности:

- Глава со степен на заштита IP65 (бара компримиран воздух)

- Поле на печатење и фокусно растојание (mm):

* Леќа 70 x 70 / ф. р.100

* Леќа 105 x 105 / ф. р.150

* Леќа 120 x 120 / ф. р. 175

* Леќа 140 x 140 / ф. р. 200

* Леќа 155 x 155 / ф. р. 225

- Излез на 0 º ориентација на ласерски зрак

- 9-метарски кабел

 

7031 S

Брзина:

- Брзина на производната линија (макс.): 450 m / min *

- Брзина на означување (макс.): 1500 карактери во секунда

Поле на печатење и фокусно растојание (mm): леќа 120 х 120 / ф.р. 175

Карактеристики на натписот:

- Број на редови: без ограничување

- Висина на симболите: 1 до 100 mm

- Логоа, графики, едно-и дводимензионални баркодови (Datamatrix)

- Сет од векторски фонтови TrueType фонтови, продолжени симболи

- Специфични фонтови за фини материјали

Интерфејс:

- 12 “WYSIWYG touch screen екран во боја

- QWERTY или AZERTY виртуелна тастатура

- Навигација со икони за брз пристап, вкл. Датотека за оn line помош

- Можност за складирање до 256 MB пораки

Размена на податоци:

- Полнење и симнување на пораки преку USB Flash Drive

- Ажурирање на софтверот преку Coompact Flash card

- RS-233/422 конекција, Ethernet интерфејс, операторско влезно-излезен уред со 10 влеза и 16 излеза

Заштита од прав и влага: IP54

Потреба од компримиран воздух: Не

Дополнителни можности:

- Глава со степен на заштита IP65 (бара компримиран воздух)

- Поле на печатење и фокусно растојание (mm):

* Леќа 70 x 70 / ф. р. 100

* Леќа 105 x 105 / ф. р. 150

- Излез на 0 º ориентација на ласерски зрак

- 9-метарски кабел поврзува

 

7031 HD

Брзина:

- Брзина на производната линија (макс.): 300 m / min

- Брзина на означување (макс.) 500 карактери во секунда

Поле на печатење и фокусно растојание (mm): леќа 105 х 105 / ф.р. 150

Карактеристики на натписот:

- Број на редови: без ограничување

- Висина на симболите: 1,5 до 100 mm

- Логоа, графики, едно-и дводимензионални баркодови (Datamatrix)

- Сет од векторски фонтови TrueType фонтови, продолжени симболи

- Специфични фонтови за фини материјали

Интерфејс:

- 12 “WYSIWYG touch screen екран во боја

- QWERTY или AZERTY виртуелна тастатура

- Навигација со икони за брз пристап, вкл. оn line помош датотека

- Можност за складирање на до 512 MB пораки

     Размена на податоци:

- Полнење и симнување на пораки преку USB Flash Drive

- Ажурирање на софтверот преку Coompact Flash card

- RS-233/422 конекција, Ethernet интерфејс, операторско влезно-излезен уред со 10 влеза и 16 излеза

Заштита од прав и влага: IP54

Потреба од компримиран воздух: Не

Дополнителни можности:

- Глава со степен на заштита IP65 (бара компримиран воздух)

- Поле на печатење и фокусно растојание (mm):

* Леќа 50 x 05 / ф. р.  75

* Леќа 70 x 70 / ф. р. 100

* Леќа 105 x 105 / ф. р. 150

* Леќа 140 x 140 / ф. р. 200

* Леќа 155 x 155 / ф. р. 225

* Леќа 280 x 280 / ф. р. 400

* Леќа 415 x 415 / ф. р.600

- Поврзување кабел со должина од 9 m и можност за ориентација од 90 °

Comments are closed.