Smart Date 5

Smart Date 5

SmartDate 5 претставува ново ниво на ефикасност при печатењето на датум, серија и кодови за следење. Прецизност при пишување на различни детали – од содржина до баркод и лого за производите од прехранбената, козметичката, фармацевтската и др. индустрии.

 

Ефикасност – различни системи за заштеда на лента и обезбедување минимално растојание на натписите од 0.5 mm обезбедуваат повеќе натписи врз иста должина на лентата.

 

Флексибилност – колор екран или класичен црно-бел контролер. Интегрирани мрежни опции за управување и контрола. Лесно преминување од континуиран кон прекинат режим на печатење, во согласност со спецификите на вашата линија.

 

Брзина на печатење:

- Прекината режим на работа – од 55 до 700 mm / s

- Континуиран режим на работа – од 5 до 1000 mm / s

- Континуиран режим на работа со шатл: од 5 до 1800 mm / s

Поле на печатење:

- Прекината режим на работа: 53 mm х 75 mm

- Континуиран режим на работа: 53 mm х 150 mm

Можности на печатење:

- DRM – сеопфатнаелектронска контрола на лентата

- DRA – електроника, механика и софтвер кои гарантираат растојание од 0.5 mm меѓу натписите

- DRS – ја намалува потрошувачката за потрошен материјал, релативно движење – без пропуштени натписи, автоматски код на смена и сериски број, различни можности за внесување на алфа-нумерички информации

Карактеристики на натписот: комплетен сет true type фонтови, вклучувајќи нелатински знаци и симболи. Печатење на реално време, датум и автоматско ажурирање на рок на траење, бар кодови: ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS линеарен

Софтвер

- Вклучен CoLOS ® Create софтвер за создавање на слики

- CoLOS ® Create Pro (опција)

- CoLOS ® Enterprise за работа во мрежа (опција)

Потрошен материјал:

- Термо трансфер лента со различен состав и бои

- Максимална должина на лентата – 900 m

- Минимална широчина на лентата – 20 m

- Максимална ширирна на лентата – 55 m

Comments are closed.