Smart Date X40

SmartDate X40

Новиот SmartDate X40 е високо надежен, авангардно решение во термо трансферното обележување. Производ на долгогодишно искуство, SmartDate X40 дава можност за долгорочна контрола на производствените трошоци преку својот продолжен живот, зголемена продуктивност и дизајн во согласност со последните еколошки барања.

 

Предности кои ќе ја почувствувате:

-до 20% помала загуба на лента

-18-месечната целосна гаранција

-загарантирана безпроблемност на термо-отпорници во првите 40 км / 1 година

-нулта потрошувачка за превентивно одржување

-99,6% ефикасност без мешање

 

Брзина на печатење:

- Прекинат режим на работа – 600 mm / s

- Континуиран режим на работа – од 10 до 600 mm / s

Поле на печатење:

- Прекинат режим на работа: 53 mm или 32 mm x 75 mm

- Континуиран режим на работа: 53 mm или 32 mm x 100 mm

- Различни можности за внесување на алфа-нумерички информации, комплетен сет true type фонтови, вклучувајќи на латински знаци и симболи. Печатење на реално време, датум и автоматски ажурирање на рок на траење, бар кодови: ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS линеарен, PDF 417, ID Matrix, QR и Composite RSS можности за создавање на баркод

Системи за заштеда на лентата

- Radial ribbon saving

- Interlaced mode

- Multi-print triggers

- Negative ribbon advance

Кориснички интерфејс: монохроматски или LCD екран во боја за избор на натписи, воведување на датуми, дијагностички и системски поставки

Софтвер: Слободен CoLOS ® Create 5.0 софтвер за создавање на слики

Напојување со воздух: 6 bar/90 psi (максимум) сув

 Потрошен материјал:

- Термички трансфер лента со различен состав и бои

- Максимална должина на лентата – 1100 m

- Минимална широчина на лентата – 20 m

- Максимална ширирна на лентата – 55 m

 

За да дознаете повеќе за новиот SmartDate X40, посетете го специјалниот сајт:

 

http://www.markem-imaje-smartdate-x40.com

Comments are closed.