8018

Квалитет – дигитална технологија со постојано висок квалитет, обезбедува беспрекорен натпис. Означување во реално време – автоматско печатење на датум, час, рок на траење, серија, сериски број, логоа и друга променлива информација.

Конструиран за апликации на линии со континуиран или прекинат режим на работа.

Брзина на печатење:

- Прекинат режим на работа – 100 mm / s, 150 mm / s, 200 mm / s, 225 mm / s

- Континуиран режим на работа – 20 mm / s, of 450 mm / s

Поле на печатење: 32 mm x 40 mm

Резолуција: 8 dots / mm

Можности за печатење:

- Печатење на реално време (час / минути), датум, автоматска промена на рок на траење

- Внесување од операторот на алфа-нумерички информации

- Автоматска промена на код и замена

- Автоматски сериски број

- Логоа, бар кодови, како и други, дополнителни bitmap слики (софтвер CoLOS Create Pro)

- Печатење на сите true type фонтови

Софтвер: Вклучени во пакетот CoLOS Create Pro софтвер за создавање на слики

Потрошен материјал:

- Рибони со различен состав и бои

- Максимална должина на лентата: 450 m (500 m за одредени ленти)

Comments are closed.