ВЕСТИ

Вест 1

Нов инк-џет печатач – 2011

 

Запознајте се со новиот печатач Markem-Imaje 9232!

Markem-Imaje го претставува својот нов инк-џет печатач со мал фонт 9232. Овој нов принтер е доказ за посветеноста на Markem-Imaje кон одржливо зголемување на стандардите во областа на инк-џет технологија.

Печатачот 9232 е моделот од серијата 9000. Со него можат да бидат отпечатени рок на траење, алфа-нумерички податоци, едно-и дводимензионални бар кодови на производи од областа на прехранбената, пијалоци, фармацевтска или козметичка индустрија, екструдирање и електрониката.

9232 можност за оптимално и целосно транспарентно управување со целокупниот процес на означување, со што придонесува за подобра контрола на трошоците, намалување на штетните влијанија за животната средина, оптимизација на оперативната време и крајниот резултат од кодирањето.

 

Вест 2

Нов термотрансферен печатач – 2011
Ви го претставуваме новиот термотрансферен печатач SmartDate X40!
Напорите да се обезбедат повеќе предности на клиентите се главен приоритет на Markem-Imaje. Истовремено, компанијата е посветена повеќе од било кога со активна грижа за животната средина. Овие водечки мотиви се во основата на создавањето на новиот термотрансферен печатач SmartDate X40.

Никогаш досега производител во оваа индустрија не се ангажираат во поголем степен со идејата да даде на своите производи видливи предности кои клиентите би ги процениле. Потребата од превентивна интервенција е надмината, благодарение на директното движење на лентата и подобрениот дизајн на касетата, кои не содржат делови за менување.

Произвотствената гаранција е продолжен до уникатните за овој сектор 18 месеци, а должината на лентата – зголемена до 1100 m, со цел намалување на потребата од замена и постигнување дo ниво на ефикасност од 99,6%, без интервенција. Обезбедена е целосна работа на сите термо-отпорници за првите 40 km или една година. 

One Response to ВЕСТИ

  1. smiladinovski says:

    Markem-Imaje is a trusted world manufacturer of product identification and traceability solutions, offering a full line of reliable and innovative inkjet, thermal transfer, laser, print and apply label systems and RFID-based systems. Markem-Imaje delivers fully integrated solutions that enable product quality and safety, regulatory and retailer compliance, better product recalls and improved manufacturing processes.

    Markem-Imaje can rely on 30 subsidiaries worldwide to provide more than 40 000 customers with optimal product marking and coding solutions. Additionally, Markem-Imaje customers are supported by 6 R&D centers, several equipment repair centers and manufacturing plants strategically located around the globe.

Leave a Reply