MARKEM-IMAJE

Markem-Imaje

Маркем-Имаж (Markem-Imaje) е познат светски производител на решенија за маркирање на производи и следливост во производството, нудејќи индустриски принтери за секој дел од
производствената линија, сигурни и иновативни инк-џет, термално трансферни, ласерски,
принтери со апликатори и RFID базирани системи. Маркем-Имаж испорачува потполно
интегрирани решенија кои овозможуваат квалитет и сигурност на продуктот, регулаторна и
малопродажна усогласеност и подобрување на производствените услови.

Маркем-Имаж е распостранет насекаде во светот, преку 30 субсидиерни компании кои
опслужуваат повеќе од 40 000 клиенти со оптимални решенија за маркирање и кодирање.
Дополнително, клиентите на Маркем-Имаж се подржани од 6 R & D центри, неколку сервисни и
производствени центри стратегиски распространети по светот.

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply