SMC

Во текот на изминатите 45 години,производите

на SMC се етаблираа како признат

интернационален бренд преку продажба, техничка подршка, испорака и

пост-продажни услуги на светскиот пазар. Продажбата се зголеми за да се постигне целта на “Global 30″, во моментов SMC држи 30% удел на светскиот пазар. Подружници и заеднички вложувања се поставени во вкупно 78 земји, вклучувајќи ги и 8 во Северна и Јужна Америка, 19 во Европа, 9 во Азија и 2 во Океанија. Фабриките се лоцирани во 8 земји, вклучувајќи ги САД и Канада. Покрај тоа, продажната мрежа се протега низ 49 земји.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply