ALFA-stabil

Стабилинженеринг – Алфа е основана во 1997 како инженеринг компанија во Пловдив,
Бугарија и произведува главно опрема за прехранбена и биотехнолошка индустрија. Во
млечната индустрија, Стабилинженеринг – Алфа гради мали и средни фирми за производство
на јогурт, кашкавал и разни типови на сирење. Главниот дел од опремата за примање и
складирање на млекото, како и термички и технолошки третман и чистење на местото на
инсталацијата и цевките се произведува во производствениот погон во Пловдив.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.